رشد گالری داری در ایران طی 5 سال اخیر
علیرضا سمیع آذر پژوهشگر هنری بر این اعتقاد است که گالری داری در ایران از نظر کمی و کیفی رشد کرده و این از نتایج رونق مارکت هنر در پنج سال اخیر است.

اقتصاد خلاق: عليرضا سميع‌آذر پژوهشگر هنري و مدير حراج تهران درباره مسيري که حرفه گالري داري در ايران طي مي کند، بيان کرد: گالري داري به ميمنت رونق اقتصاد هنر در پنج سال اخير تحول چشمگيري داشته است و اکنون ديگر با تعريف سنتي گالري‌داري که طي دهه هاي گذشته رواج داشت، روبرو نيستيم بلکه شکل بسيار حرفهاي و موثرتري از گالري داري را در ايران شاهد هستيم.

وي با اشاره به رشد کمي و کيفي گالري ها ادامه داد: گالري ها در دوران گذشته فضايي بسيار کوچک با مديريت محدود و در نقطه نسبتاً پرت شهري بود که آثاري نسبتاً ارزان قيمت را با کيفيت نمايش غيراستاندارد در خاموشي نسبي ارائه مي کرد، اما امروز گالري هاي بسياري وجود دارند که با اختصاص فضايي بزرگ در نقطه خوبي از شهر واقع شدهاند و با مديريت قدرتمند و مهمتر از همه ارائه بسيار حرفه اي آثار که در شأن آثار هنري است و با کيفيتي استاندارد که قابل قياس با گالري هاي مهم دنياست، فعاليت مي کنند.

اين کارشناس هنرهاي تجسمي تأکيد کرد: اين اتفاق بسيار خوبي است و از نظر کمي و کيفي شاهد رشد گالري ها در ايران هستيم و اين يکي از نتايج رونق مارکت هنر در سال‌هاي اخير است.

از نظر کمي و کيفي شاهد رشد گالري ها در ايران هستيم و اين يکي از نتايج رونق مارکت هنر در سال‌هاي اخير استسميع آذر درباره نگاه اقتصادي به حرفه گالري داري و اعتراض برخي گالري داران قديمي نسبت به عملکرد گالري هاي جديد بيان کرد: اين ارزيابي دقيقي نيست که تصور شود گالري هاي جديد و بزرگ نگاه فرهنگي به کارشان ندارند و حتي مي توان گفت چنين قضاوتي غير منصفانه است؛ چراکه به نظر من کيفيت آثار هنري که در گالري هاي بزرگ ارائه مي شود بسيار بالاتر از گالري هاي قديمي و کوچک است. شيوه ارائه اثر هنري با رعايت منزلت و شأن اثر هنري درگالري هاي بزرگ امروز خيلي بيشتر از گذشته است بنابراين بي انصافي است که بگوييم اين گالري هاي بزرگ به جنبه فرهنگي کارشان فکر نمي کنند.

سميع آذر به جنبه فرهنگي – اقتصادي حرفه گالري داري اشاره کرد و يادآور شد: بايد توجه داشت که گالري يک مکان صرفاً فرهنگي نيست، مگر گالري هاي متعلق به شهرداري که مثل همه جاي دنيا بيشتر روي جنبه فرهنگي اين کار تمرکز دارند. گالري اساساً يک مکان فرهنگي –اقتصادي است. هنرمندان ما هم خواستار چنين گالري هايي هستند و مايل نيستند که آثارشان را در مکاني به نمايش بگذارند که به فروش نمي رسد.

اين مدرس هنر تأکيد کرد: گالري بايد بتواند آثار هنري را بفروشد و هنرمندان هم خواستار اين ويژگي گالري ها هستند بنابراين نبايد از توان فروش گالري ها به عنوان نقطه ضعف ياد کرد بلکه اين نقطه قوت يک گالري است که از نظر اقتصادي هم بتواند نيازهاي هنر و هنرمندان را پاسخ بدهد.

مدير «حراج تهران» درباره برگزاري آرتفر توضيح داد: چنين حرکت‌هايي ديگر نبايد توسط دولت برگزار شود و مثل همه جاي دنيا بايد اين رويدادها از سوي بخش خصوصي انجام شود بنابراين اگر آرتفر با نظارت و حمايت دولت از سوي بخش خصوصي برگزار شود، فکر درستي است اما اين آرتفر بايد در سطح استاندارد بسيار بالايي برگزار شود.

سميع آذر تصريح کرد: معتقدم ما بايد يا يک آرتفر بسيار خوب و قابل رقابت با آرتفرهاي خوب دنيا برگزار کنيم و يا اصلاً آن را برگزار نکنيم چرا که در همسايگي ما در شهرهايي مثل استانبول، بيروت، دوبي، ابوظبي و دوحه آرتفرهاي باشکوه با استانداردهاي جهاني برگزار مي شود که گالري هاي مهم دنيا در آن شرکت دارند. اين آرتفرها فروش هاي قابل توجهي دارند و هنرمندان مهمي در اين رويدادها معرفي مي شوند. تهران به لحاظ سابقه هنري از اين شهرها کمتر نيست بنابراين نبايد نسبت به آنها آرتفر خيلي ضعيف تري برگزار کنيم.

رييس اسبق موزه هنرهاي معاصر تهران در پايان اظهار کرد: فکر مي کنم ما از دوره برگزاري آرتفر خيلي ضعيف گذشته ايم و توصيه من اين است که دست کم يک آرتفر بزرگ با استاندارد بين المللي اما در سطح ملي برگزار شود.

  

برای دریافت آخرین مطالب و گزارشات درباره اقتصاد و صنایع خلاق ایران و جهان عضو کانال «اقتصاد خلاق» در تلگرام شوید

منبع: ایوانا